Photographs

Britanico Peru 2019
Britanico Peru 2019

Britanico Conference in Lima, Peru, in September 2019

CAPECO Peru 2019
CAPECO Peru 2019

Pearson event at CAPECO in Lima, Peru, September 2019

CIVIME Peru 2019
CIVIME Peru 2019

Pearson event at CIVIME in Lima, Peru, September 2019

CIVIME Peru 2019 2
CIVIME Peru 2019 2

Pearson event at CIVIME in Lima, Peru, September 2019

ITAE Peru 2019
ITAE Peru 2019

Pearson event with students using EIC at ITAE in Lima, Peru, September 2019

ITAE Peru 2019
ITAE Peru 2019

Pearson event with students using EIC at ITAE in Lima, Peru, September 2019

ITAE Peru 2019
ITAE Peru 2019

Pearson event with students using EIC at ITAE in Lima, Peru, September 2019

SENATI Peru 2019
SENATI Peru 2019

Pearson event at Senati in Lima, Peru, September 2019

SENATI Peru 2019
SENATI Peru 2019

Pearson event at Senati in Lima, Peru, September 2019

SENATI Peru 2019
SENATI Peru 2019

Pearson event at Senati in Lima, Peru, September 2019

SENATI Peru 2019
SENATI Peru 2019

Pearson event at Senati in Lima, Peru, September 2019

UNFV Peru Sept 2019
UNFV Peru Sept 2019

Pearson event at UNFV in Lima, Peru, September 2019